TRAN XUAN AN - PCDT NGUYEN VAN TUONG (tap III B)

Sunday, December 18, 2005

KÍNH MỜI & TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

XIN TÌM ĐỌC:

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
(1824 – 1886)


(truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử)
trọn bộ 4 tập (985 tr. 16 x 24 cm)

Tác giả: TRẦN XUÂN AN

Hội đồng Tư vấn, Phản biện & Giám định
thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam giám định.
Tổng Thư kí Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
DƯƠNG TRUNG QUỐC
viết lời giới thiệu.


NXB. VĂN NGHỆ TP. HCM. ấn hành, 12-2004
Công ti FAHASA phát hành, 01-2005

Tạp chí điện tử Giao Điểm đăng tải:
http://www.giaodiem.com
tháng 11 & 12-2005 …
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm ...Trân trọng và cảm ơn.

______________________________________


LỜI CẢM ƠN
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH
TRÊN MẠNG LƯỚI LIÊN THÔNG TOÀN CẦU (INTERNET)


Tác giả chân thành cảm tạ Web BLOGGER
(một bộ phận của GOOGLE)
đã cho sử dụng nhiều blogs
để đăng tải, lưu trữ vĩnh viễn, 11 & 12-2005;

chân thành cảm tạ trước hết là MSN SEARCH,
sau đó là GOOGLE SEARCH và YAHOO SEARCH,
đã truy cập, lưu trữ vĩnh viễn,
đáp ứng nhu cầu tìm đọc của độc giả, 11 & 12-2005;

chân thành cảm tạ Ông NGUYỄN VĂN HÓA
(chủ biên Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM)
đã nhiệt tình đăng tải, lưu trữ vĩnh viễn,
các tác giả, độc giả của Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM,
các nhà nghiên cứu, các nhà văn,
các bạn văn trong và ngoài nước đã quan tâm,
lưu ý theo dõi từng tệp (file) một.
(Nếu có sơ suất nào đó trong thư tín điện tử (e-mail) qua lại,
ngoài ý muốn,
xin vui lòng lượng thứ).Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và hi vọng.
Kính mời xem tiếp tập III và trọn tập IV bộ sách này.

TRẦN XUÂN AN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home